Locatia noastra

Locația Noastra
Wednesday, 08 February 2023

Construirea cladirilor inseamna un bun management, forta de munca si materiale de calitate

Ținem pasul cu permanenta expansiune a pieței în domeniul construcțiilor și a noilor tehnologii apărute.

1

cert1

cert2

cert3

S

ocietatea noastra are ca obiect principal de activitate: demolarea construc'iilor civile și industriale, servicii de ecologizare, construcția de imobile civile și industriale, închirieri utilaje de construcții (excavatoare, basculante etc.). Dotarea tehnică de care dispunem și personalul pregătit asigură calitatea și rapiditatea lucrărilor pe care le executam.

ue fedr MDRAP regio 1

" EXTINDEREA SI DEZVOLTAREA DURABILA A CAPACITATILOR AVANSATE DE RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE IN CADRUL SC WOMA ECOSERV CONSTRUCT SRL "

S.C. WOMA ECOSERV CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti, Nr. 178, Judeţ Prahova, România, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul " Extinderea si dezvoltarea durabila a capacitatilor avansate de recuperare a materialelor reciclabile sortate in cadrul SC Woma Ecoserv Construct SRL ", aferent Contractului de finanțare nr. 3038/04.09.2018, Cod SMIS 115998.

S.C. WOMA ECOSERV CONSTRUCT S.R.L. a încheiat Contractul de finanțare nr. 3038/04.09.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014 - 2020 și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014 - 2020 la nivelul regiunii Sud-Muntenia.

Proiectul a fost implementat în Comuna Brazi, Sat Brazii de Jos, tarlaua 10, Parcela Cc41, Incinta Trup II, judeţul Prahova, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Perioada de implementare a proiectului a fost de 25 luni, respectiv de la 01.06.2017 și pană la 30.06.2019.

Valoarea totală a proiectului este de 7.924.839,19 Lei din care 4.122.018,14 Lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 3.503.715,42 lei și Bugetul Național 618.302,72 lei.

Scopul proiectului (obiectivul general al proiectului) este "extinderea unei unități existente, prin creșterea volumului și calității produselor oferite, conform activității finanțate (cod CAEN 3832). Obiectivul general al proiectului corespunde obiectivului specific al axei prioritare 2, acela de îmbunătățire a competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.             

Obiectivele specifice, respectiv rezultatele proiectului: Achiziția de echipamente tehnologice de lucru pentru domeniul recuperării materialelor reciclabile sortate cod CAEN 3832; Intărirea capacității de producție și furnizare produse prin implementarea unor standarde și certificări de proces; Crearea unui nou loc de muncă prin angajarea unei persoane din rândul categoriilor defavorizate.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii - Realizarea investiţiei va avea următoarele efecte benefice asupra economiei locale: va contribui la diminuarea șomajului prin faptul că prin implementarea proiectului s-a creat un nou loc de muncă din categorie defavorizata; s-au achiziționat echipamente care înglobeaza cea mai nouă tehnologie; echipamentele achiziţionate corespund nevoii de dezvoltare durabilă; dezvoltarea societăţii va constitui o sursă sigură şi în creştere de venituri pentru Bugetul de Stat Local, pentru Bugetul Asigurărilor de Sănătate şi şomaj.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/

Investim în viitorul tău !

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

footer flg

regio.adrmuntenia.ro |  facebook.com/adrsudmuntenia | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Prezentare Cartier "Rezidential 9 Mai"