Locatia noastra

Locația Noastra
Thursday, 22 February 2024

Construirea cladirilor inseamna un bun management, forta de munca si materiale de calitate

Ținem pasul cu permanenta expansiune a pieței în domeniul construcțiilor și a noilor tehnologii apărute.

Depozitare


D

EPOZITARE DESEURI – daca situatia o impune, deseurile industriale pot fi depozitate controlat inainte de eliminarea finala; dispunem de spatii de depozitare generoase, amenajate separat pe categorii de deseuri in depozite configurate conform conceptelor moderne si sigure din punct de vedere al protectiei factorilor de mediu.

C

OLECTARE DESEURI – colectarea deseurilor industriale periculoase si nepericuloase se realizeaza cu mijloace auto avizate, cu personal instruit si cu respectarea in totalitate a prevederilor legale, prin intocmirea formularului de expeditie/transport a deseurilor ce parasesc unitatea, in conformitate cu dispozitiile H.G. nr. 1061/2008 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control a transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial nr. 672/30.09.2008. Cantarirea deseurilor se realizeaza cu respectarea dispozitiilor cuprinse in Normele Tehnice privind exploatarea, urmarirea si controlul instalatiilor si proceselor de incinerare si coincinerare a deseurilor (Anexa 2 la H.G. 128/2002 completat cu H.G. 268/2005 si cu H.G. 427/2010).

Achizitia deseurilor din tara se face in baza unor partneriate stabilite cu colaboratorii nostri din Timisoara, Craiova si Bacau.

Servicii